آریسا یک‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

آریسا یک‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آریسا یک‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر آریسا کارگر نانوایی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در نورآباد سکونت دارند و به لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آریسای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی

پدر و مادر آریسا توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت