نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن و نارسایی ریه‌ها بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن و نارسایی ریه‌ها بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

این نوزاد زودتر از موعد به دنیا آمده و مشکل نارسایی ریه نیز دارد و تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفته است.

پدر نوزاد کارگر کارخانه و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در یک منزل استیجاری در میبد ساکن هستند و از طریق دریافتی اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده توانایی پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و نیاز به یاری هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت