آرمین(2) یازده‌ماهه به دلیل مشکل متابولیک بستری شده است.

آرمین(2) یازده‌ماهه به دلیل مشکل متابولیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرمین یازده‌ماهه به دلیل مشکل متابولیک(بیماری ارثی که در آن راههای سوخت‌و‌ساز مواد مختلف در بدن دچار اختلال می‌شود)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر آرمین در زندان است و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده با پنج فرزند خود در منزل پدری در زاهدان سکونت دارند و تحت پوشش کمیته امداد می‌باشند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرمین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

آرمین عزیز که در یک ماه گذشته نیز به دلیل مننژیت بستری بوده و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود اکنون به دلیل مشکل متابولیک بستری شده و مادر وی به تنهایی قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشد و برای درمان او نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت