آرمین چهارماهه به دلیل یبوست شدید بستری شده است.

آرمین چهارماهه به دلیل یبوست شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرمین چهارماهه به دلیل یبوست شدید در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

به تشخیص پزشک معالج، این کودک به دلیل تغذیه نامناسب دچار یبوست و همچنین استفراغ شدید شده است و هرچه سریعتر بایستی درمان شود.

پدر آرمین کمک راننده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در اصفهان و در منزل پدری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرمین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر آرمین قادر به تامین و پرداخت کل هزینه درمان فرزندشان نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت