آرمین چهارساله به دلیل سلولیت دست بستری شده است.

آرمین چهارساله به دلیل سلولیت دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرمین چهارساله به دلیل سلولیت دست(عفونتی است که پوست و بافتهای زیر جلدی را درگیر میکند)در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر آرمین کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در خرم‌آباد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرمین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر آرمین توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای درمان وی نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت