آرمین دوساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

آرمین دوساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرمین دوساله به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر آرمین کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در روستای سراب غضنفر دلفان واقع در استان لرستان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرمین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر آرمین توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت