آرمین(1) ده‌ماهه به دلیل مننژیت بستری شده است.

آرمین(1) ده‌ماهه به دلیل مننژیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرمین ده‌ماهه به دلیل مننژیت در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر آرمین در زندان است و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده با پنج فرزند خود در یک منزل استیجاری در زاهدان سکونت دارند و تحت پوشش کمیته امداد می‌باشند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرمین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر آرمین به تنهایی قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشد و برای درمان فرزندش نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت