آرمین تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

آرمین تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرمین تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام خمینی دهدشت بستری شده است.

مادر آرمین در حین بارداری مشکل انعقاد خون داشته و به طور مستمر تحت مراقبت بوده است.

پدر آرمین بیکار و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود که دو فرزند دچار معلولیت هستند در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای دهدشت سکونت دارند و تحت پوشش کمیته امداد می‌باشند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرمین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر آرمین توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت