آرمیتا سیزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

آرمیتا سیزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرمیتا سیزده ساله به دلیل مسمومیت با قرص برنج در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

در بدو ورود آرمیتا به اورژانس بیمارستان، پزشک هنگام معاینه وی متوجه آثار زخم و کبودی روی بدن وی گردید و مراتب از طریق مددکاری بیمارستان به اداره بهزیستی گزارش داده شد.

پدر آرمیتا معتاد به شیشه و هروئین می باشد و مادرش خانه دار است.

آرمیتا تنها فرزند این خانواده می باشد و آنها در خانه ای استیجاری در خرم آباد سکونت دارند.

آرمیتا مورد کودک آزاری قرار گرفته و وضعیت زندگی نابسامانی داشته است و به کمک مددکاری بیمارستان تحت پوشش بهزیستی قرار خواهد گرفت، اما در حال حاضر جهت تامین هزینه های درمانی نیاز به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت