آرمیا شش‌ماهه به دلیل جراحی هرنی بستری شده است.

آرمیا شش‌ماهه به دلیل جراحی هرنی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرمیا شش‌ماهه به دلیل جراحی هرنی و مشکل تنفسی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر آرمیا شاگرد مغازه و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و یکصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند دوقلوی خود در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند و شرایط اقتصادی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرمیای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 19 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر آرمیا قادر به تأمین کل هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده