آرمان دوماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

آرمان دوماهه به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرمان دوماهه به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است.

آرمان عزیز قبل از بستری شدن در این مرکز، در بیمارستان میناب تحت درمان بوده است و جهت مراقبتهای ویژه به این مرکز انتقال داده شده است.

پدر آرمان کارگر و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و چهارصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با چهار فرزند خود در منزل شخصی در میناب سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرمان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 58 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر آرمان توانایی پرداخت کل هزینه درمان او را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت