آرشان هشت‌ساله به دلیل عفونت خون بستری شده است.

آرشان هشت‌ساله به دلیل عفونت خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرشان هشت‌ساله به دلیل عفونت خون(سپسیس)در بیمارستان شهدای بندر لنگه بستری شده است.

پدر آرشان به دلیل افسردگی به مدت یک ماه در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بستری بوده و در حال حاضر بیکار است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در منزل شخصی در بندر لنگه هرمزگان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرشان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، آرشان تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر آرشان قادر به پرداخت هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان فرزندشان چشم‌انتظار یاری و حمایت شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده