آرسین سه‌ماهه به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

آرسین سه‌ماهه به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرسین سه‌ماهه به دلیل عفونت ادراری در بیمارستان الغدیر ابهر بستری شده است.

پدر آرسین کارگر روزمزد و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و چهارصدهزار تومان است.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در ابهر سکونت دارند و شرایط مالی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر آرسین قادر به تامین کل هزینه درمان وی نیستند و برای درمان تنها فرزندشان نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت