آرسام دوماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.

آرسام دوماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرسام دوماهه به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر آرسام کارگر نانوایی بوده و نزدیک به دو ماه پیگیر درمان فرزندش بوده و کار خود را از دست داده است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در دهدشت سکونت دارند و به کمک دریافت یارانه و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرسام عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 58 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

آرسام به همراه دو قل دیگر خود در این مرکز بستری شده‌اند که قل اول فوت کرده و هزینه درمان قل دوم به کمک اطرافیان وی تامین شده است.

با توجه به طولانی شدن مدت درمان و بالا بودن هزینه درمان، خانواده آرسام قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت