آرزو چهارساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

آرزو چهارساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرزو چهارساله به دلیل مسمومیت دارویی در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

آرزو در اثر مصرف اشتباهی داروهای مادربزرگ دچار مسمومیت شده و هر چه سریعتر بایستی درمان شود.

پدر آرزو فوت کرده و مادرش نیز ازدواج مجدد داشته و سرپرستی آرزو و برادرش بر عهده مادربزرگ می باشد که در حال حاضر در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای میبد یزد سکونت دارند و مادربزرگ از طریق کشاورزی بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرزوی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی، نوار قلب و ...

آرزو از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادربزرگ آرزو قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و جهت درمان وی، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده