آرزو دو ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

آرزو دو ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرزو دوساله به دلیل تشنج بستری شده است.

پدر آرزو کارگر ساده است و میانگین درآمد ماهیانه اش پانصد هزار تومان می باشد.

این خانواده با دو فرزندشان در خانه شخصی خود در روستایی از توابع نهبندان واقع در استان خراسان جنوبی ساکن هستند و شرایط مالی چندان خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرزوی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

خانواده آرزو به دلیل درآمد خیلی کمی که دارند قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت