آرزو تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

آرزو تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرزو تازه متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر آرزو کارگر و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون تومان می باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در یزد و در یک منزل استیجاری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرزوی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 25 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

آرزو از اتباع افغانی می باشد و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و هزینه های درمان وی بصورت آزاد محاسبه می شود.

پدر و مادر آرزو قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت