آرتین دو‌ساله به دلیل اختلال در رشد بستری شده است.

آرتین دو‌ساله به دلیل اختلال در رشد بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرتین دو‌ساله به دلیل تاخیر در تکامل(تاخیر و اختلال در رشد)در بیمارستان حشمتیه سبزوار بستری شده است.

پدر آرتین که قبلا در کارخانه‌ای در تهران مشغول به کار بوده به دلیل تعدیل نیروی کار بیکار شده و به سبزوار مهاجرت کرده و در حال حاضر چوپان است و مادر آرتین خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و نهصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با تنها فرزند خود و به همراه مادربزرگ در یکی از روستاهای سبزوار سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرتین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

با توجه به عدم توانایی مالی این خانواده جهت تمدید دفترچه بیمه درمانی، آرتین عزیز تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر آرتین توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان تنها فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده