آرتین تازه‌متولد به دلیل عفونت خون بستری شده است.

آرتین تازه‌متولد به دلیل عفونت خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرتین تازه‌متولد به دلیل عفونت خون(سپسیس)در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

پدر آرتین کارگر کارخانه بوده که بعلت اخراج از محل کار درحال حاضر بیکار می‌باشد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان می‌باشد که از طریق دریافت بیمه بیکاری تامین می‌شود.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در اردکان یزد زندگی می‌کنند و وضعیت مالی بسیار نامساعدی دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرتین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر آرتین قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت