آرتمیس دوماهه به دلیل خفگی بستری شده است.

آرتمیس دوماهه به دلیل خفگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرتمیس دوماهه به دلیل خفگی در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر آرتمیس کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با دو فرزند خود و به همراه پدربزرگ در مسجد سلیمان سکونت دارند و شرایط اقتصادی چندان مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرتمیس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر آرتمیس قادر به تأمین هزینه درمان او نمی‌باشند و جهت درمان فرزندشان، نیازمند حمایت و یاری شما هموطنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت