آرا نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

آرا نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرا نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر آرا کارگر روزمزد ساختمان و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در خانه‌ای اجاره‌ای در خرم‌آباد زندگی می‌کنند و از طریق یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به وضعیت مالی خانواده آرا، این خانواده توانایی تأمین هزینه بیمارستان را ندارند و به کمک شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت