آرام یک‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

آرام یک‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرام یک‌ساله بر اثر تب شدید دچار تشنج شده و در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر آرام راننده تاکسی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزل شخصی در خرم‌آباد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرام عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر آرام قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت