آراد یک‌ساله به دلیل کم‌خونی بستری شده است.

آراد یک‌ساله به دلیل کم‌خونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آراد یک‌ساله به دلیل سرماخوردگی و کم‌خونی(آنمی)در بیمارستان امام خمینی ایلام بستری شده است.

پدر آراد به دلیل مشکلات حاد لگن و جراحی‌های مکرر قادر به کار کردن نیست و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در ایلام سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه و کمک اطرافیان امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آراد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر قادر به پرداخت هزینه درمان فرزندشان نیستند و نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت