آدرینا ده‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

آدرینا ده‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آدرینا ده‌ماهه به دلیل بیماری قلبی(مجرای شریانی باز قلب)در بیمارستان شهید چمران اصفهان بستری شده است.

پدر آدرینا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده از عشایر منطقه آرپناهی مسجدسلیمان واقع در استان خوزستان هستند و به همراه تنها فرزند خود در چادر زندگی می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آدرینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر آدرینا قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و برای تامین بخشی از هزینه درمان نیازمند یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت