آتنا سیزده‌ساله به دلیل اختلال پرخاشگری بستری شده است.

آتنا سیزده‌ساله به دلیل اختلال پرخاشگری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آتنا سیزده‌ساله به دلیل اختلال پرخاشگری در بیمارستان اعصاب و روان کارگرنژاد کاشان بستری شده است.

پدر آتنا در قید حیات نیست و مادر با سه فرزند خود در منزل مادربزرگ در کاشان سکونت دارند و از طریق دریافت مستمری پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آتنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15 روز بستری
  • درمان دارویی، تست روانشناسی، کاردرمانی و ...

بنا به دستور پزشک و برای ارزیابی وضعیت بیمار در منزل، آتنای عزیز در طی دوره درمان به مدت چهار شب در منزل تحت درمان بوده و دوباره بستری شده است.

مادر آتنا به تنهایی قادر به تامین کل هزینه درمان وی نیست و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما