آتنا سه‌ماهه به دلیل بیماری پنومونی(عفونت ریه)بستری شده است.

آتنا سه‌ماهه به دلیل بیماری پنومونی(عفونت ریه)بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آتنا نوزاد سه‌ماهه‌ای است که به دلیل مشکل سوء تغذیه و کمبود وزن به پزشک مراجعه کرده و در روز ترخیص دچار پنومونی(عفونت ریه)شده و به بخش عفونی منتقل شده است. پنومونی در کودکان بسیارخطرناک است و نوزاد باید تحت مراقبت بوده و هر‌چه سریعتر درمان شود.

پدر نوزاد کارگر است و درآمد خیلی کمی دارد و دارای 4فرزند است و از طریق یارانه امرارمعاش می‌کنند.

خانواده آتنا در یکی از روستاهای سراوان ساکن هستند و با توجه به شرایط مالی ضعیفی که دارند، توانایی پرداخت هزینه بستری و درمان او را ندارند و جهت تامین هزینه‌های درمان این نوزاد چشم امید به یاری و حمایت هم میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت