آتنا ده‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

آتنا ده‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آتنا ده‌ساله به دلیل درد شکم در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر آتنا قبلا کارگر بوده و مدتی است به دلیل ابتلا به تشنج قادر به کار کردن نمی‌باشد و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر با دو فرزند خود و به همراه مادربزرگ در آبادان سکونت دارند و از طریق یارانه بهزیستی و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آتنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 17 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر آتنا توانایی تامین هزینه درمان او را ندارند و برای درمان وی، نیاز به یاری شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت