آنالی یاوری

داستان آنالی

آنالی یاوری عزيز، در تاريخ 20 اردیبهشت 1397 - 05:30 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 44 بيمار در 8 استان به مبلغ 1,000,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

آنالی به 44 نفر در 8 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم