کاربر شماره 7128

داستان کاربر شماره 7128

کاربر شماره 7128 عزيز، در تاريخ 1 اردیبهشت 1397 - 04:11 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 269 بيمار در 22 استان به مبلغ 23,570,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 7128 به 269 نفر در 22 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم