کاربر شماره 67252

داستان کاربر شماره 67252

کاربر شماره 67252 عزيز، در تاريخ 25 اسفند 1397 - 05:45 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 11 بيمار در 6 استان به مبلغ 200,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 67252 به 11 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم