کاربر شماره 67000

داستان کاربر شماره 67000

کاربر شماره 67000 عزيز، در تاريخ 23 اسفند 1397 - 07:32 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 9 بيمار در 6 استان به مبلغ 55,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 67000 به 9 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم