کاربر شماره 67000

داستان کاربر شماره 67000

کاربر شماره 67000 عزيز، در تاريخ 23 اسفند 1397 - 07:32 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 6 بيمار در 4 استان به مبلغ 30,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 67000 به 6 نفر در 4 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم