کاربر شماره 66815

داستان کاربر شماره 66815

کاربر شماره 66815 عزيز، در تاريخ 22 اسفند 1397 - 06:34 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 5 بيمار در 4 استان به مبلغ 185,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 66815 به 5 نفر در 4 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم