کاربر شماره 66815

داستان کاربر شماره 66815

کاربر شماره 66815 عزيز، در تاريخ 22 اسفند 1397 - 06:34 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 50,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 66815 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم