فریبا بهشت

داستان فریبا

فریبا بهشت عزيز، در تاريخ 19 اسفند 1397 - 03:14 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 2 بيمار در 2 استان به مبلغ 20,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

فریبا به 2 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم