کاربر شماره 62206

داستان کاربر شماره 62206

کاربر شماره 62206 عزيز، در تاريخ 11 اسفند 1397 - 08:53 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 20 بيمار در 10 استان به مبلغ 203,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 62206 به 20 نفر در 10 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم