کاربر شماره 62206

داستان کاربر شماره 62206

کاربر شماره 62206 عزيز، در تاريخ 11 اسفند 1397 - 08:53 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 12 بيمار در 9 استان به مبلغ 133,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 62206 به 12 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم