کاربر شماره 5395

داستان کاربر شماره 5395

کاربر شماره 5395 عزيز، در تاريخ 28 اسفند 1396 - 11:58 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 4 بيمار در 3 استان به مبلغ 238,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 5395 به 4 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم