کاربر شماره 4934

داستان کاربر شماره 4934

کاربر شماره 4934 عزيز، در تاريخ 25 اسفند 1396 - 03:32 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 55 بيمار در 12 استان به مبلغ 100,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 4934 به 55 نفر در 12 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم