کاربر شماره 4771

داستان کاربر شماره 4771

کاربر شماره 4771 عزيز، در تاريخ 25 اسفند 1396 - 07:53 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 23 بيمار در 9 استان به مبلغ 830,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 4771 به 23 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم