کاربر شماره 43782

داستان کاربر شماره 43782

 

کاربر شماره 43782 عزیز، در تاریخ 12 دی 1397 - 08:00 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 1 بیمار در 1 استان به مبلغ 10,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 43782 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم