کاربر شماره 43778

داستان کاربر شماره 43778

کاربر شماره 43778 عزيز، در تاريخ 12 دی 1397 - 07:50 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 5,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 43778 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم