کاربر شماره 43778

داستان کاربر شماره 43778

 

کاربر شماره 43778 عزیز، در تاریخ 12 دی 1397 - 07:50 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 1 بیمار در 1 استان به مبلغ 5,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 43778 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم