کاربر شماره 43023

داستان کاربر شماره 43023

کاربر شماره 43023 عزيز، در تاريخ 10 دی 1397 - 12:09 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 2 بيمار در 1 استان به مبلغ 344,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 43023 به 2 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم