کمال میثمی‌فرد

داستان کمال

 

کمال میثمی‌فرد عزیز، در تاریخ 9 دی 1397 - 09:38 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 11 بیمار در 6 استان به مبلغ 1,000,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کمال به 11 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم