کمال میثمی‌فرد

داستان کمال

کمال میثمی‌فرد عزيز، در تاريخ 9 دی 1397 - 09:38 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 11 بيمار در 6 استان به مبلغ 1,000,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کمال به 11 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم