0013067179293 0013067179293

داستان 0013067179293

0013067179293 0013067179293 عزيز، در تاريخ 5 دی 1397 - 06:32 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 15 بيمار در 8 استان به مبلغ 6,302,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

0013067179293 به 15 نفر در 8 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم