0013067179293 0013067179293

داستان 0013067179293

 

0013067179293 0013067179293 عزیز، در تاریخ 5 دی 1397 - 06:32 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 8 بیمار در 6 استان به مبلغ 3,382,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

0013067179293 به 8 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم