کاربر شماره 40811

داستان کاربر شماره 40811

کاربر شماره 40811 عزيز، در تاريخ 5 دی 1397 - 06:13 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 3 بيمار در 3 استان به مبلغ 1,267,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 40811 به 3 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم