کاربر شماره 40547

داستان کاربر شماره 40547

کاربر شماره 40547 عزيز، در تاريخ 3 دی 1397 - 02:46 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 5 بيمار در 5 استان به مبلغ 2,295,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 40547 به 5 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم