کاربر شماره 40547

داستان کاربر شماره 40547

کاربر شماره 40547 عزيز، در تاريخ 3 دی 1397 - 02:46 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 2 بيمار در 2 استان به مبلغ 1,297,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 40547 به 2 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم