کاربر شماره 40534

داستان کاربر شماره 40534

کاربر شماره 40534 عزيز، در تاريخ 3 دی 1397 - 02:33 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 5 بيمار در 4 استان به مبلغ 370,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 40534 به 5 نفر در 4 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم