کاربر شماره 40534

داستان کاربر شماره 40534

کاربر شماره 40534 عزيز، در تاريخ 3 دی 1397 - 02:33 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 6 بيمار در 5 استان به مبلغ 397,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 40534 به 6 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم