کاربر شماره 40527

داستان کاربر شماره 40527

کاربر شماره 40527 عزيز، در تاريخ 3 دی 1397 - 02:20 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 458,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 40527 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم