کاربر شماره 40497

داستان کاربر شماره 40497

 

کاربر شماره 40497 عزیز، در تاریخ 3 دی 1397 - 12:12 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 17 بیمار در 10 استان به مبلغ 78,500 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 40497 به 17 نفر در 10 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم