کاربر شماره 40400

داستان کاربر شماره 40400

کاربر شماره 40400 عزيز، در تاريخ 2 دی 1397 - 08:45 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 5 بيمار در 4 استان به مبلغ 923,500 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 40400 به 5 نفر در 4 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم