کاربر شماره 40396

داستان کاربر شماره 40396

 

کاربر شماره 40396 عزیز، در تاریخ 2 دی 1397 - 08:17 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 1 بیمار در 1 استان به مبلغ 619,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 40396 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم