کاربر شماره 40396

داستان کاربر شماره 40396

کاربر شماره 40396 عزيز، در تاريخ 2 دی 1397 - 08:17 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 619,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 40396 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم