کاربر شماره 3919

داستان کاربر شماره 3919

کاربر شماره 3919 عزيز، در تاريخ 10 اسفند 1396 - 02:59 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 59 بيمار در 14 استان به مبلغ 2,801,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 3919 به 59 نفر در 14 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم